خشم و عشق

                    (حتما بخوانید):

گروه اینترنی قلب من

زمانی كه مردی در حال پوليش كردن اتومبيل جديدش بودكودك 4 ساله اش تكه سنگی را برداشت و بر روی بدنه اتومبيل خطوطی را انداخت.مرد آن چنان عصبانی شد كه دست پسرش را در دست گرفت و چند بار محكم پشت دست او زد بدون انكه به دليل خشم متوجه شده باشد كه با آچار پسرش را تنبيه نموده در بيمارستان به سبب شكستگی های فراوان چهار انگشت دست پسر قطع شد وقتی كه پسر چشمان اندوه ناک پدرش را ديد از او پرسيد "پدر كی انگشتهای من در خواهند آمد" !آن مرد آنقدر مغموم بود كه هیچی نتوانست بگويد به سمت اتومبيل برگشت وچندين باربا لگدبه آن زد حيران و سرگردان از عمل خويش روبرویاتومبيل نشسته بود و به خطوطی كه پسرش روی آن انداخته بود نگاه می كرد . او نوشته بود:
                                   
                                         
                                          " دوستت دارم پدر"
عکس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات کام ------------- bahar22.com ------------ عکس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسی
روز بعد آن مرد خودكشی كرد . خشم و عشق حد و مرزی ندارنددومی ( عشق) را انتخاب كنيد تا زندكی دوست داشتنی داشته باشيد و اين را به ياد داشته باشيدكهاشياء براي استفاده شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند در حالی كه امروزه از انسانها استفاده می شود و اشياء دوست داشته می شوند.
همواره در ذهن داشته باشيد كه:
Let's try always to keep this thought in mind:

اشياء برای استفاد شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند
Things are to be used,People are to be loved.

مراقب افكارتان باشيد كه تبديل به گفتارتان می شوند
Watch your thoughts; they become words.

مراقب گفتارتان باشيد كه تبديل به رفتار تان می شود
Watch your words; they become actions.

مراقب رفتارتان باشيدكه تبديل به عادت می شود
Watch your actions; they become habits.

مراقب عادات خود باشيد که تبدیل به شخصيت شما می شود
Watch your habits; they become character;

مراقب شخصيت خود باشيدكه سرنوشت شما مي شود
Watch your character; it becomes your destiny.
عکس و تصاویر زیبا برای زیباسازی وبلاگ شما -------------- بهاربیست دات کام ------------- bahar22.com ------------ عکس تصاویر زیباسازی وبلاگ فارسیتاريخ : سه شنبه ۱۰ خرداد۱۳۹۰ | 9:12 | نویسنده : وحـــیـــد زمانـــی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.